Klienci indywidualni

Zawsze dla dobra klienta

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Perdeus zapewnia klientom indywidualnym kompleksową pomoc prawną poprzez: udzielanie porad prawnych, przygotowywanie lub opiniowanie dokumentów, reprezentację przed sądami i inne czynności związane z powierzoną sprawą.

W swoim działaniu kieruje się zasadami profesjonalizmu i etyki zawodowej, mając na uwadze dobro klienta i cel, jaki chce on osiągnąć. Zapewnia stały kontakt, bieżące czuwanie nad biegiem każdej sprawy oraz informowanie klienta o jej postępach.

Kancelaria specjalizuje się w:

 • prawie rodzinnym:
  • sprawy o rozwód i separację,
  • sprawy o przyznanie/odebranie/ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o alimenty,
  • egzekucja alimentów (w tym z zagranicy),
  • sprawy dot. kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • sprawy o podział majątku,
  • sprawy o orzeczenie rozdzielności majątkowej,
  • inne sprawy rodzinne;
 • prawie cywilnym:
  • dochodzenie oraz egzekucja należności,
  • sprawy spadkowe,
  • sprawy odszkodowawcze dotyczące:
   • skutków wypadków komunikacyjnych,
   • skutków błędów lekarskich,
   • szkód majątkowych i niemajątkowych,
   • wypadków przy pracy,
   • niesłusznych aresztowań,
   • innych aspektów;
 • prawie karnym:
  • prowadzenie spraw, w tym reprezentacja na wszystkich etapach postępowania karnego i karno -skarbowego.

Koszt pomocy prawnej zawsze ustalany jest indywidualnie, ryczałtowo lub w oparciu o stawkę godzinową, zależnie od zakresu pomocy, stopnia skomplikowania sprawy itd.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla firm i dla organizacji pozarządowych.