Fundacje i Stowarzyszenia

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Perdeus zapewnia klientom – organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, fundacjom itp.) kompleksową pomoc prawną poprzez: udzielanie porad prawnych, przygotowywanie lub opiniowanie dokumentów, reprezentację przed sądami i innymi organami oraz osobami trzecimi.

Kancelaria wspiera rozwój III sektora poprzez udzielanie pomocy prawnej m.in. w przypadku:

  • zakładania i rejestrowania fundacji i stowarzyszeń,
  • przygotowywania projektów statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów,
  • reprezentowania przed sądami i innymi organami i instytucjami,
  • innych działań związanych z prowadzeniem ich działalności.