Firmy

Obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Perdeus zapewnia przedsiębiorcom kompleksową pomoc prawną poprzez: udzielanie porad prawnych, przygotowywanie lub opiniowanie dokumentów, w tym: umów zawiązania spółki, umów handlowych, umów z pracownikami (kontrakty), a także poprzez reprezentację przed sądami i innymi organami oraz podmiotami trzecimi.

Zakres i charakter powierzonych zadań każdorazowo podlega indywidualnym ustaleniom, przy czym ze strony kancelarii klienci otrzymują gwarancję rzetelności, profesjonalizmu i dyskrecji.

Kancelaria podejmuje się zarówno stałej kompleksowej obsługi prawnej firm, jak i realizacji pojedynczych zleconych zadań.

W ramach stałej współpracy Kancelaria oferuje między innymi:

 • bieżące opiniowanie spraw,
 • przygotowywanie, opiniowanie i analizowanie zawieranych umów i wzorców umów,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • windykację należności,
 • reprezentowanie klienta w sprawach sądowych,
 • reprezentowanie klienta w negocjacjach z kontrahentami.

Ponadto zapewnia pomoc prawną w zakresie:

 • przekształceń własnościowych,
 • upadłości,
 • sądowych spraw gospodarczych,
 • przygotowywania projektów statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń itp.,
 • przygotowywania dokumentacji rejestrowej do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • reprezentowania przed sądami rejestrowymi i innymi organami publicznymi oraz instytucjami,
 • innych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną firm z Dębicy, Rzeszowa i okolic, przed sądami i innymi organami oraz podmiotami w całym kraju.